Obsah kurzu 2022

Masterclass

1 x 45 min

2 soukromé lekce

2 x 45 min

Workshopy

oprava nástrojů, administrativa u konkurzů, ideální plánování přípravy ke konkurzu apod.

Simulovaný konkurz

Masterclass

Masterclass bude stěžejní aktivitou celé letní orchestrální akademie. Bude otevřená pro pasivní účast všem účastníkům a lektorům. Každý účastník má nárok na jeden masterclass v délce 45 minut. Během masterclass budou účastníci nastudovávat přednesy a skladby, které jsou běžným repertoárem u orchestrálních konkurzů. Masterclass bude probíhat za doprovodu korepetitora. Celý masterclass bude audio-vizuálně dokumentován a po skončení kurzů bude online zpřístupněn široké veřejnosti pro edukativní a jiné účely.

Soukromé lekce

V rámci soukromých hodin budou účastníci pracovat s renomovanými tuzemskými hráči a pedagogy. Předmětem studia soukromých hodin budou orchestrální party samotné. Každý účastník obdrží dvě soukromé hodiny s dvěma různými pedagogy.

Workshopy

Workshopy budou další vzdělávací aktivitou akademie. V rámci nich se účastníci dozví cenné informace stran přípravy k orchestrálním konkurzům nebo jak psát životopis.

Flétnové opravy – seřízení nástroje

Workshop povede Petrus Jacobus Groot, vynikající český nástrojař. Workshop je rozdělen do dvou částí – seřízení Vašeho nástroj a výuka nouzových oprav nástroje před konkurzem. V rámci workshopu budou mít účastníci možnost se naučit pracovat se svým nástrojem. Dozví se, do jakých oprav se pouštět a do jakých ne. Jak přilepit podlepku, když se zrovna odlepí apod.

Administrativa a kde konkurz najít

Workshop povede flétnista Tim Kadlec. V rámci workshopu budou účastníci seznámeni s kompletními administrativními náležitostmi přihlášky ke konkurzu, jak komunikovat s administrativou orchestru. Co dělá první dojem? Životopis. V rámci workshopu si každý účastník vytvoří profesionální umělecký životopis se všemi náležitostmi. Dále budou účastníci provedeni všemi dostupnými platformami pro vyhledávání konkurzů a také tvorbou svého profilu na muvac.com

Práce s trémou

 

Plán přípravy

Simulovaný konkurz

Vrcholem letní flétnové orchestrální akademie bude simulovaný konkurz, na kterém si budou moci účastníci na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá reálný konkurz. Výstupem konkurzu pro uchazeče bude slovní hodnocení poroty a audio nahrávky jejich výkonu.

cs_CZČeština