Zdeňka Sýkorová

Česká republika

Zdeňka Sýkorová odabsolvovala v roce 2015 na Konzervatoři v Českých Budějovicích, kde studovala pod vedením MgA. Jakuba Riese. Ve svých studiích pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě MgA. Kristýny Vaculové, Ph.D. a doc. Františka Kantora, kde v roce 2020 získala titul MgA.

Od ledna 2020 je členkou Karlovarského symfonického orchestru. Orchestrální zkušenosti získává i s dalšími orchestry jako například s Jihočeskou filharmonií, Orchestrem opery Jihočeského divadla a Donau Philharmonie Wien.

Svoje dovednosti pravidelně prohlubuje na mnoha interpretačních kurzech (např.: Aurora Music (Švédsko) – W. Bennet, S. Coles, G. Pas-Van Riet; ISA18 a ISA16 – S. Bezaly, V. Prats, F. Renggli; Musikforum Viktring-Klagenfurt – M. M. Kofler, M. Belič; Mezinárodní interpretační kurzy na Ostravské univerzitě – Ph. Bernold, H. Schmeiser, R. Penezić, M. Braunnsteinerová, J. Ostrý, A. Benoit, S. François, B. Ramsl, I. Urbane; Mistrovské interpretační kurzy v Brně – V. Kunt, Fr. Kantor; Francouzsko-česká hudební akademie v Telči – C. Cantin; Hudba bez hranic – C. Nováková).

cs_CZČeština