Nikola Mesarošová

Slovakia

Nikola Mesarošová sa hre na flaute začala venovať v šiestich rokoch. V roku 2021 absolvovala Konzervatórium v Košiciach v triede Mgr. art. J. Jámborovej, ArtD.. Zúčastnila sa viacerých majstrovských kurzov pod vedením J. Ostrého, H. Schmeisera, M. Braunsteinerovej, J. Długosza, G. Blanchard, V. Kunt, R. Penezić, E. Zawiślak a ďalších. V roku 2018 získala čestné uznanie na súťaži konzervatórií Slovenska a v roku 2020 sa zúčastnila Medzinárodnej súťaže Davorin Jenko v Belehrade, kde získala bronzové pásmo. Od roku 2020 je členkou Slovenského mládežníckeho orchestra. V súčasnosti študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Mag. art. I. Gabrišovej, ArtD. a je členkou orchestra Štátneho divadla Košice.

 

en_USEnglish